Osma ry

Osma ry on vuonna 1993 perustettu suomen kielen opiskelijoiden kattojärjestö, johon kuuluu kuusi ainejärjestöä: Kanta ry (Turku), Kopula ry (Tampere), Sane ry (Jyväskylä), Siula ry (Helsinki), Suma ry (Oulu) ja Täky ry (Joensuu). 

Osma ry pyrkii lisäämään suomen kielen opiskelijoiden ja eri yliopistojen välistä yhteistyötä sekä parantamaan suomen kielen opetuksen näkyvyyttä ja asemaa. Yhdistyksen kokous on kahdesti vuodessa, ja se järjestetään Osma-tapaamisen yhteydessä. Osma-tapaaminen järjestetään vuorotellen syksyllä ja keväällä kunkin jäsenjärjestön kotikaupungissa. Tapaamiseen kokoontuu kaikki jäsenjärjestöt sekä saksalainen ainejärjestö Napu, joka edustaa ulkomailla suomen kieltä opiskelevia.

Koko viikonlopun kestävä Osma-tapaaminen sisältää perjantain suomen kielen oppiaineen luento, Osma ry:n yhdistyksen ja hallituksen kokoukset, illanvietto sekä lauantain Osma-turnaus, Osma-sitsit ja sunnuntain brunssi. Tapaamisissa voi olla myös suomen kieltä opiskelleita alumneja, jotka kertovat omia kokemuksiaan työelämästä ja työllistymisestä. Osma-tapaamisten lisäksi Osma ry järjestää ekskursioita yhteistyössä suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten toimijoiden kanssa.

Voit lukea lisää Osma ry:n toiminnasta järjestön verkkosivuilta