Osma ry

Osma ry on valtakunnallinen suomen kielen opiskelijoiden yhteistyö- ja kattojärjestö, jonka tarkoituksena on lisätä eri yliopistojen ja suomen kielen laitosten/yksiköiden sekä opiskelijoiden välistä yhteistyötä ja nostaa suomen kielen opetuksen profiilia ja asemaa. 

Osmaan kuuluu 6 suomen kielen ainejärjestöä. Kanta ry Turusta, Kopula ry Tampereelta, Sane ry Jyväskylästä, Siula ry Helsingistä, Suma ry Oulusta sekä tietenkin Täky ry Joensuusta. 

Osma ry:n näkyvintä toimintaa ovat yhdistyksen kokoukset, joiden aikaan syksyisin ja keväisin kaikki jäsenjärjestöt kokoontuvat yhteen koko viikonlopun kestävään Osma-tapaamiseen, joka on valtakunnallinen suomen kielen opiskelijoiden verkostoitumistapahtuma. Tapaamiset järjestetään vuorotellen jäsenjärjestöjen kotipaikkakunnilla, ja niihin sisältyy perinteisesti suomen kielen oppiaineen luento, Osma ry:n yhdistyksen ja hallituksen kokoukset, illanviettoa, Osma-turnaus, Osma-sitsit sekä brunssi. Lisäksi tapaamisissa voi olla suomen kieltä opiskelleita alumneja, jotka kertovat omia kokemuksiaan työelämästä ja työllistymisestä. Osma-tapaamisten lisäksi Osma ry järjestää ekskursioita yhteistyössä suomen kielen ja suomalais-ugrilaisten kielten toimijoiden kanssa. 

Voit lukea lisää Osma ry:n toiminnasta järjestön verkkosivuilta