Miksi opiskelijaksi?

Itä-Suomen yliopiston suomen kielen ja kirjallisuuden linjalla sinulle avautuu ovet kahteen eri pääaineeseen ja moniin eri uravaihtoehtoihin. Pääaineeksesi voit valita joko suomen kielen tai kirjallisuuden. Molempien pääaineiden kautta voit valmistua joko asiantuntijaksi tai suomen kielen ja kirjallisuuden opettajaksi. Asiantuntijaksi suuntautuessaan opiskelijan ei tarvitse opiskella molempia aineita. 

Itä-Suomen yliopisto tarjoaa laajan sivuainevalikoiman, jonka avulla voit kehittää omaa asiantuntemustasi haluamaasi suuntaan. Yliopistomme on maamme ainoa, joka tarjoaa sivuainekokonaisuuden myös karjalan kielestä.  

Lisää oppiaineestamme voit lukea yliopiston sivuilta