Edunvalvonta

Edunvalvonta on rekisteröidyn opiskelijajärjestön tärkein tehtävä. Edunvalvonnan tärkein tehtävä on varmistaa, että opiskelijoita kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Edunvalvontavastaavan päätehtävänä on huolehtia siitä, että jokainen Täkyn jäsen saa osakseen asianmukaista kohtelua niin opiskelutovereiltaan kuin henkilökunnaltakin. Edunvalvonnallisia epäkohtia voivat olla esimerkiksi kiusaaminen, syrjiminen ja se, jos henkilö toistuvista pyynnöistä huolimatta lähestyy toista henkilöä viestitse tai kasvokkain. Epäkohtia voivat olla myös epätasapuoliset tai myöhässä tulevat kurssitehtävien arvioinnit sekä opiskelijan kokema asiaton kohtelu luennoilla.

Edunvalvontavastaava selvittää mahdollisia ongelmatilanteita anonyymisti eikä hän esimerkiksi kerro muille hallituslaisille edunvalvontatilanteiden tarkkoja yksityiskohtia. Täkyn hallituksen jäsenillä on kaikissa edunvalvontatapauksissa vaitiolovelvollisuus. Mikäli edunvalvontavastaavaan yhteyttä ottanut henkilö tahtoo pysyä anonyyminä, edunvalvontatapauksia käsitellään Täkyn kokouksessa täysin nimettömästi.

Täkyn hallituksen edunvalvontavastaavan lisäksi edunvalvonta-asioissa voi olla yhteydessä ISYYn häirintäyhdyshenkilö Pekka Koivaaraan (044 576 8465, soko@isyy.fi).