Yhdistyksen kokoukset

Koska Täky on rekisteröity yhdistys, tulee sen järjestää sääntömääräinen kevät- ja syyskokous. Näitä kokouksia kutsutaan yhdistyksen kokouksiksi, ja ne ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille. Kevätkokouksessa esitellään edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä kuullaan antavatko hallituksen toiminnantarkastajat niin sanotun vastuuvapautuksen. Vastuuvapaus voi jäädä saamatta esimerkiksi heikosti dokumentoidun tililiikenteen tai noudattamatta jääneen toimintasuunnitelman vuoksi. Tällöin edellisen kauden hallituksen on kerrottava toiminnantarkastajille tarkemmin toiminnastaan.

Syyskokouksessa esitellään seuraavan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä valitaan seuraavan toimintakauden hallitus. Jokaisella Täky ry:n jäsenellä on oikeus ilmoittautua ehdokkaaksi hallitukseen. Täkyn syyskokouksessa valitaan myös edustajat suomen kielen kattojärjestö Osma ry:n ja kulttuurialojen kattojärjestö Kulo ry:n syyskokouksiin sekä päätetään ehdokkaat kummankin järjestön tulevaan hallitukseen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yhtäläinen äänioikeus, mahdollisuus esittää kysymyksiä yhdistyksen seuraavan vuoden toimintasuunitelmasta ja talousarviosta sekä asettua ehdolle edellä mainittujen kattojärjestöjen hallitusehdokkaaksi ja kokousedustajaksi.

Ylimääräisen yhdistyksen pöytäkirja